Utbildningar

Våra utbildningar

Vi utbildar och utvecklar företag och vill att våra kunder ska kunna rekrytera på egen hand. Därför erbjuder vi kostnadsfri utdelningar i hur du på enklaste sätt kan hantera din rekrytering i egen regi. Genom att genomgå våra kostnadsfria e-Learning utbildningar får du de verktyg du behöver för att rekrytera professionellt.

Nedan finner du våra kostandsfria E-Learning utbildningar:

"Hjälp oss att förändra rekryteringsbranschen och ge rekrytering ett bättre rykte genom att göra det rätt!"

Niclas Wate, Vd, Roi Rekrytering

"Leadership and learning are indispensable to each other."

Svensk Närlingsliv Rekryteringsenkäten 2016