Kompetensbaserad rekrytering

Vad är kompetensbaserad rekrytering? 

Visste du att rekrytering är ett väldigt gammalt yrke? Ordet rekrytering är ursprungligen en militär term som betyder att ”förse med nytt manskap, så kallade rekryter, som ersättning eller förstärkning till truppstyrkan”. Ordet "kompetens" är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. 

Att kombinera rekrytering och kompetens är för de flesta ganska självklart men faktum är att kompetensbaserad rekrytering är ett relativt nytt begrepp. Kompetensbaserad rekrytering har tillkommit de senaste åren för att ersätta den så kallade "magkänslan".

Kompetensbaserad rekrytering baseras på fakta och kompetenser. Syftet är att få fram den kandidat som är bäst lämpad utan att ta hänsyn till religion, ålder, kön eller annat som inte har med kompetens att göra.

Att inte lyssna till magkänslan är lättare sagt än gjort. Det tar oss cirka två sekunder att skapa oss en uppfattning om någon och att fatta beslut baserat på enbart vår magkänsla är inte bra.

Det är absolut inte fel att lyssna till sin magkänsla eftersom den ger dig signaler om kandidaten, men det är viktigt att den inte ensamt får ligga som underlag och urval. Det krävs alltid mer fakta och underlag för att du ska kunna fatta det bästa beslutet. 

I denna utbildning får du lära dig hur du rekryterar kompetensbaserat!

Starta