Kompetensbaserad Rekrytering, avsnitt 2: Intervjumall

Kompetensbaserad intervjumall

En kompetensbaserad intervjumall är det bästa verktyget för att du ska få en rättvis bedömning av kandidaterna.

Det är viktigt att sätta en struktur för intervjun så att alla kandidater bedöms utifrån samma frågeställningar och att noteringar förs utifrån de önskade kompetenserna och inte utifrån din egen magkänsla. Det underlättar för dig i ett senare skede när du ska ranka kandidaterna baserat på deras kompetenser.

En del i en kompetensbaserad intervjumall är att formulera kompetensbaserade intervjufrågor. Med hjälp av dessa får du fördjupad kunskap om kandidatens kompetens utifrån kravprofilen.

Detta avsnitt tar upp den del som handlar om att ta fram en bra struktur för intervjun.

STARTA