Utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation)

EU:s nya dataskyddsförordning heter General Data Protection Regulation, GDPR, och trädde i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR påverkar företag på många olika sätt, men främst innebär det hårdare krav på hantering av personuppgifter. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap i hur GDPR påverkar just er verksamhet och vilka åtgärder ni behöver vidta innan lagen träder i kraft med inrikting på rekrytering.

GDPR ställer krav på rutiner och processer för en säker hantering av register. Dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om anställda, kunder, kandidater, medlemsregister med mera.

Utbildningen kan endast ses som ett dokument för inspiration. Roi Rekrytering och Rekryteringsakademin tar ej ansvar för förändringar i förordningen eller på Datainspektionens hemsida.

 

 

Starta