Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 1: Introduktion

Introduktion GDPR

Regelverket GDPR är en utökad version av PUL – Personuppgiftslagen.

I den här utbildningen kommer du att lära dig vad GDPR står för och hur det påverkar din organisation både internt och externt med fokus på rekrytering och kandidathantering.

Det är dock viktigt att ta med sig att denna utbildning erbjuder riktlinjer kopplat till hur GDPR tolkas och kan inte användas till grund för stämning eller liknande. Det är även viktigt att tänka på att alla riktlinjer inte är på plats. Mycket hamnar inom ett så kallat tolkningsområde, vilket betyder att vi endast kommer att veta med säkerhet hur lagen kan tolkas efter maj 2018.

Utbildningen kan endast ses som ett dokument för inspiration. Roi Rekrytering och Rekryteringsakademin tar ej ansvar för förändringar i förordningen eller på Datainspektionens hemsida. 

Källor:
Datainspektionen 1 http://www.datainspektionen.se/
EU:s allmänna dataskyddsförordning http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid

Steg 1