Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 2: GDPR – Personuppgifter

Introduktion

För att komma igång med GDPR så gäller det först att vi har koll på det GDPR i grunden handlar om, nämligen de uppgifter vi lämnar ifrån oss om oss själva.

GDPR handlar om våra personuppgifter, det vill säga den information som kan användas för att identifiera oss på något sätt som individer. Den andra viktiga delen i GDPR är behandlingen av den information som vi lämnar ifrån oss till någon annan. Den är i och med GDPR högst reglerad. I detta avsnitt kommer vi att titta närmre på just vad en personuppgift är och behandlingen av en sådan.

Steg 1