Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 2: GDPR – Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

All information som indirekt eller direkt kan identifiera en person som är i livet är en personuppgift.

Detta gäller även en kombination av uppgifter, till exempel ett förnamn, som i sig inte är identifierbart med en individ, kan bli en personuppgift om det är kopplat till ett företag. Exempelvis: ”Jenny på Roi Rekrytering” kan bli en personuppgift om det endast finns en person på företaget som heter Jenny. I det här fallet kan man koppla uppgifterna till en individ på företaget och därmed blir det en personuppgift.

En personuppgift kan vara bilder, foton och ljudupptagningar på individer som behandlats trots om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Enligt Artikel 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Här beskrivs en personuppgift som följande: ”Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”

Steg 2