Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 2: GDPR – Personuppgifter

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av en personuppgift kan uppfattas som ett vagt begrepp.

För att göra det så enkelt som möjligt innebär en behandling av personuppgifter hantering av uppgifter, till exempel insamling eller registrering när en kandidat söker en tjänst.

Enligt Artikel 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Här beskrivs behandling av personuppgifter som följande: ”En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.”

Steg 3