Rekrytera enligt  GDPR, avsnitt 3: GDPR - Hur bör man tänka?

Introduktion

I det här avsnittet kommer vi att ta upp Privacy by design and by default eller på ren svenska: "inbyggt dataskydd och dataskydd som standard".

Privacy by default och Privacy by Design betyder att man ska ha datasäkerhet som standard och ha GDPR som grundtanke när man behandlar personuppgifter, både i existerande system och nya system som skapas. Man behöver även säkra upp att systemen som hanterar personuppgifter är säkra och trygga så långt det går. Företag behöver även ha dokumentation på hur detta är gjort, ifall det skulle komma en granskning.

Steg 1