Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 4: GDPR & Rekrytering

Introduktion

Rekryteringsprocessen i stort påverkas inte nämnvärt av GDPR, det är dock vissa saker man måste säkra upp innan man startar.

I början av denna utbildningen tog vi upp hur företag påverkas på olika sätt av GDPR. I detta avsnittet kommer vi att gå igenom hur GDPR påverkar rekryteringsprocessen.

Steg 1