Rekrytera enligt GDPR, avsnitt 5: GDPR & Rekryteringsprocessen

Introduktion

Att hantera en rekryteringsprocess som är helt GDPR-säkrad är inte så komplicerat som det kan verka.

Under förutsättning att man har GDPR-säkrade system och arbetar strukturerat, vilket egentligen alltid är en förutsättning när man arbetar med en rekrytering, så är det faktiskt enkelt. I det här avsnittet kommer vi att se mer på vilka krav som finns på systemen som hanterar personuppgifter – så som ett rekryteringsverktyg, men även hur en rekryterare bör tänka. Vi kommer även att se lite mer på vad man inte få lov att göra när man hanterar en rekrytering och personuppgifter.

Steg 1