Sociala medier, avsnitt 1: Introduktion

Rekrytera med hjälp av sociala medier

Sociala medier har tagit vår vardag med storm och det som började som en oskyldig aktivitet bland de unga har blivit affärskritiskt för de allra flesta företag. Sociala medier är numera lika naturligt i vår vardag som internet.

Sociala medier är numera lika naturligt som internet i många människors vardag. Men sett i ett horisontellt perspektiv är fenomenet nytt. Man kan spåra föregångaren till Facebook genom exempelvis »Heta linjen«. Den uppstod i början av 1980-talet på grund av ett oförutsett kryphål i Televerkets växelsystem. Företeelsen upptäcktes när flera personer ringde Aftonbladets gamla växelnummer och märkte att de kunde höra varandras röster samtidigt. Det blev snart populärt att ringa in och prata med främlingar och de ”inaktiva” numren spred sig som löpeld bland de unga och tusentals ringde till de olika numren, och sociala forum bildades.

Efter några år minskade intresset för »Heta linjen« och allt färre ringde. I mitten på 1990-talet lades tjänsten ned. Vid samma tid lanserades internet för en bredare allmänhet och fenomenet sociala nätverk exploderade. E-post, chatt och gästböcker följdes av nätforum som Lunarstorm och Facebook.

Sociala medier växte fram i Sverige ungefär i början på 80-talet och idag används de internationellt av över en miljard människor enligt vissa uppskattningar. Att det kallas för just sociala medier beror på att användarna själva skapar och sprider innehållet i motsats till de ”asociala” medierna, där exempelvis tidningsartiklar skrivs av journalister till passiva mottagare – dock håller även detta på att ändras då allt fler nyhetsreportage av olika slag har öppna kommentarsfält där läsaren får vara delaktig.

Vid samma tid blev internet tillgängligt för den breda allmänheten och fenomenet digitala sociala nätverk uppstod. E-post, chatt via MSN och communities som Bilddagboken och Lunarstorm växte fram. Men den stora explosionen i Sverige kom först 2007, då Facebook introducerades här, och 2008 då iPhonen gjorde entré. Namnet ”sociala medier” kommer från att användarna själva skapar och sprider innehållet i motsats till ”asociala” medier som t ex tidningsartiklar som skrivs av journalister till passiva mottagare. Detta håller dock på att ändras då många nyhetsreportage har öppna kommentarsfält där läsaren bjuds in att vara delaktig.

Idag används sociala medier internationellt av uppskattningsvis över en miljard människor och alla branscher påverkas – även rekryteringsbranschen. I denna utbildning lär du dig vilka medier som finns, om de är relevanta för dig i din rekryteringsprocess samt hur du använder dem.

Källor: Tomas Lindroth, doktorand och adjunkt på Högskolan i Väst, Fokus och Wikipedia

Steg 1

"För att bli expert på sociala medier så måste du avsätta mycket tid eftersom det förändras varje dag."

Jenny Sandén, Marknadschef Roi Rekrytering