Sociala medier, avsnitt 2: Vilka finns det?

Sociala medier

Svenskarna gillar sociala medier och vi använder dem allt mer.

Det finns idag ganska många olika forum - alla är de nischade på ett eller annat sätt och lockar därmed till sig lite olika målgrupper. I följande avsnitt kommer vi att gå igenom de sociala medier som lämpar sig för att använda i rekryteringar.

Starta

"Sociala medier definieras av de miljontals samtal som sker på webben varje dag, samt konsten för hur de förs."

Källa: KaweWeb