Sociala medier, avsnitt 6: Employer Branding

Sociala mediers påverkan på Employer Branding

Det man många gånger glömmer när man startar upp en rekryteringsprocess är att den är en del av hur kandidater uppfattar företaget – så kallat Employer Branding.

De sociala media-plattformarna har öppnat upp nya möjligheter för företag att profilera sig mot kandidater och att särskilja sig från andra företag. Det handlar först och främst om tonaliteten i annonsen, men även i vilka kanaler man syns, mot vilken målgrupp man riktar sig och hur frekvent man vill synas.

LinkedIn erbjuder olika lösningar för Employer Branding. Man kan exempelvis ha en Karriärsida på̊ sin företagssida som hjälper till att synas mot potentiella kandidater.

På Facebook använder man företagssidan för att hitta följare och bygger upp så kallade "stories", texter om hur det är att arbeta på̊ företaget, även kallat ”Storytelling”. Olika kampanjer riktas mot potentiella kandidater för att öka företagets dragningskraft.

Employer Branding kan tyckas vara ett uttjatat uttryck men är något som alla företag förr eller senare måste ta tag i. Dels handlar det om att attrahera rätt typ av kandidat relaterat till företagsvärderingar, företagskultur och kompetens, men även för att senare behålla de anställda. Kandidater på arbetsmarknaden idag, aktiva såväl som passiva, tenderar att flytta på sig mer frekvent än förr, det är lättare att byta jobb vilket ger konsekvenser för företagen. Därför är Employer Branding något man bör ha i åtanke oavsett vilka sociala medier man använder för annonsering.

Se din rekryteringsprocess som en reklamkampanj där Employer Branding är en naturlig del. Oavsett vilka kanaler du väljer att synas i så tänk på hur du formulerar dig, vilket budskap du har, vem mottagaren är, och vilket slutresultat du är ute efter. Sociala medier ger dig en unik möjlighet att testa formuleringar, bilder och annat för att kunna se utfall, backa och göra ändringar och sedan testa på nytt.

Starta

"Employees make or break the company’s brand and, ultimately, the company’s results."

Libby Sartain