Rekryteringsutbildning, avsnitt 1: Kravprofil

Varför en kravprofil?

Kravprofilen definierar vad du letar efter och konkretiserar ditt behov.

En förutsättning för att genomföra en kompetensbaserad intervju och rekryteringsprocess är att även kravprofilen tar utgångspunkt i den kompetens som krävs för att lyckas i rollen - en kompentensbaserad kravprofil helt enkelt. Det finns dock förutsättningar och omständigheter som bör klargöras i kravprofilen som inte faller inom ramarna för kompetens, men som är nog så viktiga för att förtydliga rollen och för att i ett senare skede kunna förenkla urvalet.

En väl genomarbetad kravprofil omfattar

  • Kunskap och erfarenhet – det vill säga vilken erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs för att kandidaten ska göra sig gällande i rollen. Kompetensen är också viktigt att ta hänsyn till relaterat förväntad upplärningstid – har ni tid och resurser att avsätta för att lära kandidaten saker som kandidaten saknar kunskap och erfarenhet inom?
  • Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter
  • Lönenivå
  • Hur rollen eventuellt utvecklas med tiden.
  • Beteende- och förmågekompetens,  personlighet, beteende, kognitiv begåvning (IQ) och emotionell begåvning (EQ)

Observera att detta är ett internt dokument och inte samma sak som annonsen. 

En genomarbetad kravprofil gör rekryteringsprocessen lättare​

  • Det blir enklare att skriva annonsen eftersom det finns ett underlag att basera annonsen på
  • En genomarbetad kravprofil förtydligar rollen och förenklar urvalet
  • Det blir lättare att hålla intervjuer eftersom vi vet vilken kompetens vi letar efter
  • Det blir enklare att svara på kandidaternas frågor rörande tjänsten

Steg 2

”Det är viktigt att redan i kravprofilen identifiera grundläggande krav som till exempel relevant utbildning, erfarenhet och personlighet. Detta för att tydligt synliggöra dessa för kandidater innan de söker”

Filippa Fridhagen, Rekryterare Roi Rekrytering