Rekryteringsutbildning, avsnitt 1: Kravprofil

Hur gör man en bra kravprofil?

 

Det viktigaste när man ska ta fram en bra och genomarbetad kravprofil är att involvera de som är berörda av den aktuella tjänsten.

Ett tips är att tänka i 360o perspektiv så att man verkligen gör en kort avstämning med samtliga som kommer att samarbeta med personen i fråga. Rekryterande chef, kollegor och linjekollegor om det är en chefsposition. Allt för att du ska få en tydlig bild av vad som krävs för rollen och hur omgivningen ser på den. Det finns ett flertal mallar för hur en kravprofil kan se ut. I nästa steg får du exempel på olika mallar och vilken information som bör finnas med.

Det finns även olika analysverktyg som man kan använda för att få hjälp med kravprofilen. BefattningsProfilAnalys (Thomas BPA) från Thomas International är ett exempel på kravprofilanalysverktyg där man tydligt och effektivt utkristalliserar befattningens beteendemässiga krav.

Steg 3

Tips från rekryteraren "Avsätt tillräckligt med tid. Grundarbetet är viktigast, gör det ordentligt, slarva inte och ha inte bråttom. Investera i kravprofilen och låt det ta tid att göra en bra kravprofil. Det sparar du garanterat tid på i slutet av processen!"

Jonas Bågeman, HR-konsult Roi Rekrytering