Rekryteringsutbildning, avsnitt 1: Kravprofil

Kravprofilen

Att avgöra exakt hur mycket tid man ska lägga på en kravprofil är svårt. Det beror på om det är en helt ny tjänst eller inte. Om det finns en väl genomarbetad arbetsbeskrivning så ökar chansen till att din rekrytering blir framgångsrik.

De flesta vinner på att investera tid på den här delen för att säkerställa att man får in kandidater med rätt profil. I Ledarnas undersökning från 2014 uppgav faktiskt så många som en fjärdedel att de önskade att de hade lagt ner mer tid på att ta fram kravprofilen.

En annan viktig anledning till att lägga ner tid på kravprofilen är rent juridisk. En arbetssökande som inte har anställts eller inte valts ut till intervju har enligt diskrimineringslagen rätt att få en skriftlig uppgift om vilken utbildning, erfarenhet och andra meriter den hade som blev kallad till intervju eller fick tjänsten. Genom att redan i kravprofilen identifiera relevanta krav och synliggöra dessa i annonsen styrker du varför ni inte kallar kandidater som inte uppfyller kraven.  Läs mer om hur diskrimineringslagen påverkar din rekryteringsprocess här.

Avsätter du tiden och är beredd på att det faktiskt tar lite tid så blir det väldigt bra. Slarv i detta skedet är oftast orsaken till att rekryteringen blir mindre framgångsrik. Det finns inte några genvägar. Utan en stabil stomme faller huset ihop.

Steg 1

Enligt en undersökning som Ledarna gjorde under våren 2014 lägger 20% av cheferna upp till 1 timme på att göra kravprofilen, 23% 1-2 timmar, 19% 3-4 timmar och 12% 5 timmar eller mer. 30% av cheferna hade svårt att avgöra hur lång tid de lägger på kravprofilen.