Rekryteringsutbildning, avsnitt 2: Annonsen

Skapa en jobbannons

När du skriver en annons så är det viktigt att du presenterar tjänsten och företaget på ett attraktivt sätt.

Du vill att läsaren ska bli intresserad, läsa hela annonsen och helst också ta sig tid att skicka in en ansökan. Försök att tänka utifrån de sökandes perspektiv och passa på och gör reklam för ditt företag och arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kandidater. Vad har ni att erbjuda? Varför ska man söka just till ert företag?

Om du skriver missvisande eller felaktig information så finns risken att du inte attraherar rätt kandidat. Du kan till och med förlora en bra kandidat när kandidaten upptäcker att beskrivningen av företaget och/eller rollen inte stämmer överens med verkligheten.  

Starta

Tänk på att skriva en tydlig annons med lättläst text och försök marknadsföra ert företag på ett passande sätt. Annonsen är ofta kandidatens första intryck av företaget och tjänsten, så undvik stavfel och be gärna några kollegor att titta igenom det ni skrivit och komma med förslag.

Jenny Sandén, Marknadschef Roi Rekrytering