Rekryteringsutbildning, avsnitt 3: Rekryteringsverktyg

Varför använda ett rekryteringsverktyg?

Det är ytterst viktigt att man har ordning och reda när man ska rekrytera, oavsett om man ska hantera en eller flera rekryteringar.

Rekryteringen ska hanteras professionellt mot kandidaterna samtidigt som du själv enkelt ska veta var du befinner dig i processen. Vilka kandidater har sökt, vilka vill jag gå vidare med och vilka vill jag kanske rentav skicka ett "Tack för visat intresse-svar" till.

Ytterligare en anledning till varför man bör ha ett rekryteringsverktyg som stöd är EU:s dataskyddsförordning heter General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR ställer högre krav på hantering av personuppgifter vilket gör att det i praktiken blir ohållbart att hantera en rekryteringsprocess ”manuellt” med hjälp av exempelvis e-post.

Vill du lära dig mer om hur du rekryterar GDPR-säkert så kan du ta Rekryteringsakademins utbildning – Rekrytera enligt GDPR

Det finns många olika rekryteringsverktyg på marknaden och vilket som passar bäst styrs utifrån ditt behov, dina kunskaper och givetvis i viss mån även kostnaden. I de kommande stegen kommer du att lära dig att identifiera ditt behov och vikten av att ha ett rekryteringsverktyg.

Starta

Många tror att rekryteringsverktyg endast lämpar sig för större bolag och att verktyget även ska integreras med lönesystem och andra HR-system - detta kan inte var mer fel.

Niclas Wate, VD Roi Rekrytering