Roi utbildning

Sociala Medier

Allt fler använder sociala medier som en naturlig del av vardagen och antalet användare av de olika plattformarna bara ökar.

Allt fler nyhetssidor blir sociala och allt fler företag integrerar bloggar på sin hemsida med öppna kommentarsfält. Det betyder även att stora kandidatdatabaser blir tillgängliga för alla. LinkedIn och Facebook är några exempel.

Det är enkelt att hitta passiva kandidater med hjälp av de sociala medierna och det spås även att sociala medier kommer att styra rekryteringar i framtiden - så börja utbildningen och lär dig hur du kan rekrytera med hjälp av sociala medier!

Starta