Sociala medier, avsnitt 1: Introduktion

Vilka är de största sociala medierna idag?

Det dyker ständigt upp nya forum och vilka som är mest populära varierar beroende på var i världen du befinner dig och vilken ålder det är på din målgrupp. Här är en enkel sammanställning för vad som gäller i Sverige.

Källa: www.internetstatistik.se, Svenskarna och Internet 2015, publicerad av IIS

Steg 2​

"Every minute 510 000 comments are posted, 293 000 statuses are updated, along with 136 000 photos updated. That's a lot of traffic."* Fast andra kanaler växer så är Facebook fortfarande överlägset störst.

*Källa: facebook stats worth knowing